När segern dröjer länge

När striden faktiskt har börjat och segern är långvarig, då
blir människornas vapen trubbiga och deras iver dämpas. När man belägrar en stad
belägrar, kommer du att uttömma dina styrkor, och om fälttåget drar ut på tiden,
kommer statens skatter att försvagas under påfrestningarna. Glöm aldrig: När din
vapen blir trubbiga, när ditt stridsmod är dämpat, dina krafter uttömda och dina
dina skatter är förbrukade, kommer andra ledare att dra nytta av dina svårigheter.
De kommer att dra nytta av din motgång. Ingen människa, hur klok hon än är, kan avvärja det som måste följa.
Även om vi har hört talas om dumma brådska i krig, har försiktighet aldrig förknippats med
med långa förseningar. I all historia finns det ingen
exempel på att ett land har vunnit på ett långt krig. Endast de som känner till
de fruktansvärda effekterna av ett långvarigt krig kan se den yttersta betydelsen av ett snabbt slut.
av ett snabbt avslut. Endast de som är väl förtrogna med krigets onda sidor kan se den stora betydelsen av ett snabbt slutförande.
det rätta sättet att föra kriget.

Sunzi
Krigets konst